IP Box – Co zyskujesz?
Wróć na stronę główną na górę

Jak opisywaliśmy w poprzednich artykułach, ulga IP Box to preferencyjna stawka podatku dochodowego wynosząca 5%, którą podatnik może zastosować względem kwalifikowanego dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: „kwalifikowane IP”). Podatnik ma zatem możliwość znaczącego zmniejszenia wysokości obciążeń podatkowych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, poprzez obniżenie stawki podatku dochodowego. Więcej o korzyściach z ulgi – w niniejszym artykule.

Przypominamy, że dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że podatnicy nie mają możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Pozostała część́ dochodu, która nie podlega opodatkowaniu z zastosowaniem ulgi IP Box, będzie rozliczona łącznie z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub z uwzględnieniem podatku liniowego.

Przykład zastosowania ulgi:
Programista pracował w ciągu roku nad jednym programem komputerowym, jednak programował tylko przez 90% łącznego czasu poświęconego na świadczenie usług. Po jego stworzeniu zgodnie ze zleceniem, przeniósł prawa autorskie do tego programu na swojego kontrahenta. Z powyższego tytułu odniósł przychód w łącznej wysokości 144 000 zł w skali roku oraz poniósł koszty w łącznej wysokości 43 034 zł rocznie (łącznie z ZUS). Programista prowadził działalność badawczo-rozwojową samodzielnie, nie nabywał wyników tych prac od osób trzecich, ani nie nabył programu komputerowego, który następnie jedynie rozwijał lub ulepszał. Podatnik rozlicza dochody z prowadzonej działalności z zastosowaniem podatku liniowego.

Podatek bez ulgi IP Box: ok. 19184 zł
Podatek z ulgą IP Box: ok. 6462 zł
Ile zyskujesz = 12 722 zł

Należy jednak podkreślić, że pomimo szczegółowego uregulowania ulgi IP Box w przepisach podatkowych, to do każdego podatnika należy podejść indywidualnie i z ostrożnością, dokonując szczegółowej weryfikacji zarówno umów zawartych z kontrahentami, na podstawie których podatnik uzyskuje dochody, jak i sposobu czy też zasad prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W razie wątpliwości istnieje możliwość potwierdzenia możliwości skorzystania z ulgi IP Box przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.. W tym celu należy i warto złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.