IP Box – dla kogo ta ulga?
Wróć na stronę główną na górę

Ulga IP Box, czyli rodzaj preferencyjnego opodatkowania dochodów, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2019 r.

Umożliwia ona obniżenie stawki podatku dochodowego do 5%, jednak wyłącznie względem dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Co to właściwie znaczy i dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie?
Przykładem dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest wynagrodzenie z tytułu sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego. Pozostałe dochody mogą być opodatkowane z zastosowaniem tzw. skali podatkowej albo podatku liniowego.

Ulgę wprowadzono po to, aby pobudzić rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, poprzez obniżenie podatku PIT i CIT (dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), zamiast: 17/32 proc. (rozliczanie na zasadach ogólnych PIT), 19 proc. (podatek liniowy PIT), 9/19 proc. (podatek CIT).
Ulga IP Box jest skierowana do szerokiego grona podatników podatku CIT oraz PIT, tj. zarówno do spółek kapitałowych, jak i do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osiągających dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Z ulgi będzie mógł skorzystać np. programista współpracujący ze swoimi zleceniodawcami na podstawie tzw. umowy B2B, który świadczy na ich rzecz usługi polegające na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu oprogramowania komputerowego (pisze kod źródłowy, tworzy dokumentację projektową, techniczną itp.). Dodatkowo istotne jest, aby efekt pracy programisty tj. program komputerowy, powstał w wyniku prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Warto podkreślić, że zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wszelkie usługi utrzymaniowe lub polegające na naprawie błędów oprogramowania, nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej, a w konsekwencji dochody z ich świadczenia, nie będą mogły zostać rozliczone z zastosowaniem IP Box.

Oprócz programistów, wśród innych podatników, którzy mogą rozważyć skorzystanie z ulgi IP Box można wymienić osoby zajmujące stanowiska takie jak: Project Manager, Product Owner, Scrum Master, IT Architect itp. Co ważne, każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie i skonsultowany z wykwalifikowanym podmiotem doradczym. Istnieje również możliwość wystąpienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sporządzenie indywidualnej interpretacji podatkowej, która potwierdzi czy możemy skorzystać z ulgi IP Box – warto skorzystać z tej opcji, najlepiej mając w tym profesjonalne wsparcie.